MINDFULNESS

Mindfulness som element i terapi hos erfaren psykolog i Aarhus

Jeg har i flere år arbejdet med og undervist i mindfulness. Værktøjer fra mindfulness- og nærværspraksis er dermed også noget, jeg kan inddrage i mine terapeutiske forløb, når det viser sig relevant.Hvad er mindfulness?


Mindfulness er et begreb, der refererer til en tilstand, hvor man er opmærksomt til stede i nuet. Denne tilstand er præget af en forholden sig med nærvær, åbenhed, accept og nysgerrighed til det, som nu engang er – både i os selv og vores omverden.

Mindfulness meditation er en praktisk træning af denne tilstand.


Mindfulness psykolog århus

Hvorfor mindfulness?


Praktisering af mindfulness kan bidrage til en højere grad af ro, rummelighed, koncentrationsevne, glæde og selvaccept, samt en bedre kontakt mellem krop og sind. Der er desuden i løbet af de sidste 10 år fremlagt meget forskningsbaseret evidens for, at mindfulness-træning kan modvirke stress, angst og depression.


Under fanen "lydfiler" herunder kan du finde en gratis smagprøve på en mindfulness-øvelse.


Har du spørgsmål omkring mindfulness som element i terapien, er du altid velkommen til at kontakte mig.