TERAPI - HVORNÅR OG HVORFOR?

Psykologhjælp Århus - professionel samtaleterapi til dit behov

Hvornår er det relevant at få hjælp fra en psykolog?


Vi kan alle komme ud for at stå i udfordrende livssituationer, som vi har svært ved at komme igennem ved egen hjælp. Situationer, hvor vi oplever at vi fx mangler ressourcer, tvivler, er stressede, bange, nedtrykte, overvældede af følelser - og som begrænser os i forhold til at leve det liv, vi gerne vil.

Sådanne situationer kan skyldes mange ting: traumatiske oplevelser, tab, livskriser, sygdom, psykisk overbelastning, problemer i relationer til andre mennesker, eller noget helt andet. Nogle gange ved vi præcis, hvad vores mistrivsel bunder i, andre gange gør vi ikke, men kan bare mærke at vi ikke har det godt. I begge tilfælde kan psykologsamtaler være en god hjælp til at komme videre.Har jeg det "dårligt nok"?


Dette spørgsmål hører jeg mange klienter beskrive har gjort dem tvivlende forud for, at de har taget kontakt til mig. Og det er en helt normal usikkerhed at have. 

Psykologhjælp forudsætter ikke at man er syg, har en specifik lidelse eller opfylder et bestemt niveau af mistrivsel. Bare fordi du kan have en bevidsthed om, at der jo nok er andre der "har det værre end mig", er det ikke ensbetydende med, at psykologhjælp ikke kan være en helt relevant og legitim vej for dig at gå.

Her beskæftiger vi os med en meget bred palette indenfor psykologien, som både retter sig imod behandling af symptomer og mistrivsel, psykologisk udvikling, relationer, selvforståelse og oplevelsen af, at livet kan være svært af forskellige årsager. Derfor er enhver oplevelse af, at man ikke har det så godt, som man ønsker og godt kunne bruge noget hjælp til at arbejde med det, et legitimt udgangspunkt for at kontakte en psykolog.

psykologhjælp århus psykolog anette rasmussen

Vi tager udgangspunkt i dig og dit behov


Vi starter lige præcis der, hvor du er i forhold til din situation. Herfra vil jeg kunne hjælpe dig til at opnå større indsigt i dine udfordringer, mønstre og vanskeligheder, samt understøtte dig i at arbejde med dem på en konstruktiv måde på vejen mod en højere grad af livskvalitet. Det er en proces, som vi samarbejder om hele vejen og altid i det tempo, som passer til dig.


Du kan læse mere om de metoder, jeg arbejder med i terapien her.


Du er altid velkommen til at kontakte mig for at vende dine overvejelser og eventuel tvivl, samt høre hvordan jeg kan hjælpe dig.

Tilbage til forsiden.