LIVSKRISE

Hjælp til håndtering af midtlivskrise, kvartlivskrise og andre livskriser hos psykolog i Aarhus

Akutte kriser og livskriser


De fleste af os oplever kriser på vejen igennem livet. Det kan både være i form af livskriser og mere akutte kriser.


Akutte kriser kan dreje sig om konkrete hændelser, der pludselig rammer os, fx en fyring, utroskab, skilsmisse, opdagelse af svigt, eller alvorlig sygdom hos os selv eller en pårørende. Sådanne hændelser kan give os en følelse af, at verden ramler og kan være voldsomme at komme igennem.


Akutte kriser kan udvikle sig til længerevarende livskriser. Men livskriser kan også, fremfor at blive udløst af en specifik hændelse, også udvikle sig over tid. Her drejer de sig ofte om forskellige livssituationer og hvordan vi har det med disse. Det kan omhandle en oplevelse af uopfyldte drømme om fx job, parforhold, børn, ambitioner eller oplevelser. Det kan også omhandle oplevelsen af at sidde fast i en livssituation, som ikke føles rigtig. I denne kategori finder vi de kriser, vi kender som kvartlivskriser, midtvejskriser og eksistentielle kriser.


Om der er tale om den ene eller anden type krise, er det meget forskelligt hvordan vi håndterer det og hvad vi har brug for. Nogle kommer igennem ved egen hjælp eller med støtte fra gode netværk. Andre kan komme til at sidde lidt fast og opleve at mangle ressourcer og værktøjer til at finde den rigtige vej ud på den anden side.

Måske kan du genkende dette:


  • Du oplever ikke at være det sted i livet, du helst vil være – og du er i tvivl om hvordan du kommer dertil.
  • Du kan se flere ting ved dit liv, du gerne vil ændre, men kan ikke overskue hvordan.
  • Du er i tvivl om hvad du gerne vil med dit liv og hvilke skridt, der skal være de næste.
  • Du er blevet ramt af en akut krise og har brug for hjælp til at finde fodfæste og få sorteret i tanker og følelser omkring det.
  • Dine tanker og følelser omkring dit liv, eller det, der er sket, kører i ring uden at du rigtigt kommer videre.
  • Du har fået mange tanker om døden og meningen med livet, og oplever måske også mere dødsangst. 
  • Du har fået sværere ved at se meningen med det liv, du lever.
  • Din livsglæde og dine positive forventninger til fremtiden er blevet sværere at finde.
  • Det er svært at tale med venner og familie om det – enten fordi, at de er delvist involveret, eller fordi det af andre grunde føles svært at dele disse tanker og følelser med dem.

 

Hvis du kan genkende dig selv i noget af dette, kan samtaleterapi være en god vej at gå. 

psykolog århus livskrise

Hjælp til at komme igennem krisen


I samtalerne med mig kan du få hjælp til at overskue og bearbejde krisen/hændelsen, samt de svære følelser, der følger med. Du kan også få hjælp til at få sorteret i tankerne og gennemskue vejen ud på den anden side, herunder også de konkrete skridt, du har brug for at tage.

Hvis din krise er af en mere livsorienteret og eksistentiel karakter, kan det være, at dit behov går mere på en kortlægning af de drømme, værdier og længsler, du har for dit liv. Dette kan være med det at skabe en bevidsthed om hvilke ændringer, der kan være relevante for at opnå en større livstilfredshed. I nogle tilfælde kan det være hjælpsomt blot at få talt om dine tanker om liv, død, mening, frygt, drømme m.m.


Jeg har lang erfaring i at arbejde med alle former for kriser. Jeg trækker på en bred palet af metoder, og den konkrete tilgang afhænger altid af hvad der passer til dig og din problemstilling.


Jeg tilbyder forløb omkring livskriser både fra min praksis i Aarhus C og via onlinekonsultation. Du kan læse mere om forløb via onlinekonsultation her.


Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om hvordan jeg evt. vil kunne hjælpe dig. Ring på 61696100 eller skriv til mail@anetterasmussen.dk.


Tilbage til forsiden.

unsplash