STRESS

Stressbehandling og professionel rådgivning hos psykolog i Aarhus

Hvad er stress?


Stress er ikke i sig selv en sygdom. Stress er et begreb, der betegner den psykiske belastningsreaktion, der naturligt opstår når vi i for lang tid har oplevet, at de krav, der stilles til os overstiger de ressourcer, vi har til rådighed. En sådan ubalance kan vi godt klare i korte perioder, og i de tilfælde gør de signalstoffer, vores hjerne producerer, os ganske enkelt i stand til at yde lidt ekstra. Dette er ikke usundt i sig selv, så længe man efterfølgende får genoprettet ressourcebalancen. Men over lang tid kan vi ikke holde til det, og så siger kroppen fra. Dette oplever vi i form af stresssymptomer, som på den måde kan betegnes som kroppens naturlige og sunde reaktion på noget, som er usundt for os, og som vi skal reagere på.

 

Langvarig stress kan medføre både fysisk og psykisk sygdom, herunder bl.a. depression, angst, nedsat immunforsvar, blodpropper, hjertekarsygdomme og forværring af kroniske sygdomme.

Hvis du er ramt af stress, oplever du måske:

 

 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Humørsvingninger
 • Hovedpine, ondt i maven, hjertebanken, svedeture og/eller svimmelhed
 • Mindre overskud, lyst og energi
 • Nedsat præstationsevne
 • Ubeslutsomhed
 • At du bliver lettere irriteret end normalt
 • At du har svært ved at finde ro, også når du prøver at slappe af
 • Træthed og søvnproblemer
 • At du har sværere ved at mærke din krops signaler, fx i forhold til hvor meget du egentlig kan klare
 • At du i tiltagende grad springer pauser over
 • At du har svært ved at få overblik
 • At du i én eller anden grad er klar over, at du er i ubalance, men har svært ved at overskue konsekvenserne af at skulle forholde dig til det
psykolog-århus-stress-kognitiv-terapi-stressbehandling

Årsager til stress


En almindelig misforståelse, jeg ofte møder er, at stress går hånd i hånd med travlhed. Travlhed kan rigtigt nok være en stressfaktor, men er det ikke nødvendigvis - nogle mennesker trives godt med travlhed. Ligeledes kan vi have tendens til at forbinde stress med noget arbejdsrelateret. Også dette er for snævert et perspektiv. Vi er nødt til at tænke stressfaktorer bredt som krav i vores liv, som ved at overstige de ressourcer, vi har til at mestre dem, bliver belastende for vores system. Stressfaktorer kan omhandle såvel arbejdslivet som privatlivet, og de være af både fysisk og følelsesmæssig karakter.

Konkrete eksempler (ikke udtømmende) kan være:


 • For stor arbejdsbyrde/for mange opgaver (arbejds- og/eller privatliv)
 • Usundt psykisk arbejdsmiljø
 • Oplevelse af for høje præstationskrav (indre eller ydre)
 • Udfordringer i nære relationer
 • Skilsmisse/brud i parforhold
 • Sygdom hos én selv eller nær familie
 • Dødsfald i nær familie
 • Ufrivillig barnløshed
 • Økonomiske udfordringer
 • Oplevelse af fare
 • Pludselige livsomvæltninger og kontroltab
 • Mangel på søvn
 • Overstimulering


Nogle gange udløses en stressbelastning af en for stor sum af forskellige krav, der tilsammen skaber for stor belastning, andre gange af én eller få primære belastningsfaktorer.Sådan kan jeg hjælpe

 

Jeg kan hjælpe dig med at få identificeret årsager til din stress, hvordan du kan have brug for at håndtere dem, samt eventuelt hvad der indtil nu har gjort det svært for dig at håndtere dem på egen hånd. Derudover vil vi arbejde fokuseret med at genoprette din ressourcebalance. Her vil vi konkret se på hvordan, du kan få skruet ned for det, der belaster, og op for det, der giver ressourcer. I dette arbejde trækker jeg ofte på værktøjer fra bl.a. kognitiv adfærdsterapi, positiv psykologi og mindfulness. Ind imellem viser det sig også relevant at inddrage metoder med fokus på genopretning af kroppens balance.

Fokus vil være at få dig tilbage til en tilstand af balance, overskud, glæde og energi – og med værktøjer til at stå stærkere i mødet med potentielle stressfaktorer i fremtiden.

Det er dog vigtigt at sige, at symptomer, reaktioner og behov relateret til stress er meget individuelt. Hvordan vi mere præcist skal gå til det, afhænger derfor naturligvis af din konkrete situation og det, du oplever og har brug for.


Er du aktuelt sygemeldt grundet stress, kan jeg ligeledes støtte dig i din vej tilbage til arbejdsmarkedet. Jeg har konkret erfaring fra at have arbejdet med arbejdsmarkedsrettet rehabilitering, og vil derfor kunne bistå dig med konkret vejledning i forhold til relevante hensyn og fokuspunkter i denne proces.


Jeg tilbyder forløb omkring stresshåndtering både fra min praksis i Aarhus C og via onlinekonsultation. Du kan læse mere om forløb via onlinekonsultation her.

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig uforpligtende for at høre, hvordan jeg evt. vil kunne hjælpe med lige præcis din problemstilling.

Tilbage til forsiden.

unsplash