METODER OG TERAPEUTISK TILGANG

Kognitiv terapi, ACT og psykodynamisk terapi hos psykolog i Aarhus

Metodisk har jeg mit primære afsæt i den kognitive tradition, specifikt især kognitiv adfærdsterapi og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Det betyder overordnet, at vi vil kunne arbejde med både en grundlæggende forståelse og konkrete værktøjer til håndtering af dine tanke- og adfærdsmønstre, og sammenhængen mellem disse og de følelser, du oplever. Udgangspunktet er at arbejde hen imod, at uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre ikke skal begrænse dig i at leve det liv, du gerne vil leve.


Jeg inddrager også metoder fra andre terapeutiske traditioner, når det giver mening i forløbet og alt efter den problemstilling, du kommer med. Nogle problemstillinger omhandler, i højere grad end kognitiv mestring, et behov for at bearbejde specifikke følelser og oplevelser. Her trækker jeg bl.a. på forskellige psykodynamiske metoder, som fokuserer på netop dette.


Andre problemstillinger er af mere eksistentiel karakter, fx omkring hvordan vi lever og træffer vigtige valg i vores liv i forhold til grundlæggende værdier, hvordan vi finder mening i livet, og hvordan vi håndterer eksistentelle grundvilkår som fx døden, friheden, ensomheden, meningsløsheden mv. Her trækker jeg på metoder og perspektiver fra den eksistentielle psykoterapi.


Forståelsen af forbundetheden mellem krop og psyke er desuden en naturlig del af min tilgang til at arbejde med din trivsel. Her inddrager jeg bl.a. metoder fra Somatic Experiencing (SE), når det giver mening.


Derudover inddrager jeg værktøjer fra bl.a. positiv psykologi og mindfulness i situationer og forløb, hvor det viser sig relevant.

psykolog-århus-kognitiv-terapi-ACT-ISTDP-positivpsykologi-mindfulness-EFT

I parterapi tager jeg udgangspunkt i den emotionsfokuserede metode (EFT). Her har vi fokus på identifikation og bearbejdning af tilknytnings- og interaktionsmønstre med henblik på at genoprette en tryg platform for kærlighed, samhørighed og kommunikation. Fra dette udgangspunkt vurderer vi sammen hvilken retning der giver mening for netop jer som par i den situation, I befinder jer i.


Du er altid velkommen til at kontakte mig uforpligtende til en snak om hvordan jeg evt. vil kunne hjælpe dig med en specifik problemstilling.Tilbage til forsiden.