MINDFULNESS

Mindfulness som element i terapi hos erfaren psykolog i Aarhus

Jeg har i flere år arbejdet med og undervist i mindfulness. Værktøjer fra mindfulness- og nærværspraksis er dermed også noget, jeg kan inddrage i mine terapeutiske forløb, når det viser sig relevant.Hvad er mindfulness?


Mindfulness er et begreb, der refererer til en tilstand, hvor man er opmærksomt til stede i nuet. Denne tilstand er præget af en forholden sig med nærvær, åbenhed, accept og nysgerrighed til det, som nu engang er – både i os selv og vores omverden.

Mindfulness meditation er en praktisk træning af denne tilstand.Hvorfor mindfulness?


Praktisering af mindfulness kan bidrage til en højere grad af ro, rummelighed, koncentrationsevne, glæde og selvaccept, samt en bedre kontakt mellem krop og sind. Der er desuden i løbet af de sidste 10 år fremlagt meget forskningsbaseret evidens for, at mindfulness-træning kan modvirke stress, angst og depression.


Har du spørgsmål omkring mindfulness som element i terapien, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Mindfulness psykolog århus

Gratis mindfulnessøvelse - guidet meditation på åndedrættet


Her kan du prøve en gratis smagsprøve på en mindfulness meditationsøvelse, der går på åndedrættet. Under øvelsen guides du til at fokusere på din vejrtrækning og de fornemmelser, der hænger sammen med den.

Øvelsen er en træning i fokuseret nærvær og øget forbindelse mellem krop og sind. Samtidig er det en øvelse i at registrere tanker som tanker, når de opstår og trækker i opmærksomheden - og lade dem passere.

Øvelsen er god at bruge som et åndehul i hverdagen, hvor du kan opnå ro og grounding - og derefter fortsætte med din dag.


God fornøjelse!


(OBS: Øvelsen bør den ikke laves samtidig med bilkørsel eller anden brug af maskiner, som kræver din opmærksomhed.)Tilbage til forsiden.