UFRIVILLIG BARNLØSHED

Psykologhjælp til psykisk håndtering af ufrivillig barnløshed, infertilitet og fertilitetsbehandling hos psykolog i Aarhus

Jeg tilbyder individuel terapi og parterapi omkring ufrivillig barnløshed og udfordringer forbundet fertilitet og med at være i fertilitetsbehandling. Jeg hjælper:

 

 • Jer, der som par har brug for fælles samtaler.
 • Dig, der som den ene del af et par, har brug for individuelle samtaler om egne tanker og følelser i den fælles proces.
 • Dig, der er enlig og er i processen mod at blive soloforælder - eller går med overvejelser om at blive det.


Jeg tilbyder hjælp både før, under og efter fertilitetsforløbet.

 

 

Psykiske konsekvenser af ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling

 

Ufrivillig barnløshed og det at være i langvarig fertilitetsbehandling kan være en yderst opslidende proces, både fysisk og psykisk. Mange kæmper med svære tanker og følelser, som kan være belastende for både hverdagen, livsglæden, parforholdet, selvfølelsen og relationerne til andre mennesker. Nogle udvikler symptomer på stress og depression, hvilket desværre kan bidrage til udfordringen med at blive gravid. Krop og psyke påvirker hinanden, og på den måde kan ufrivillig barnløshed og de psykiske konsekvenser heraf ende som en ond cirkel af gensidig forstærkning.

 

Vi er alle forskellige, og hvordan vi individuelt reagerer på og håndterer at stå i den situation, det er at være ufrivilligt barnløs afhænger bl.a. af vores individuelle personlighed, mestringsstrategier, livsværdier og den støtte, vi har omkring os. Vores behov i processen er derfor også vidt forskellige, også ofte for parterne i et par hver især.

psykolog-ufrivillig-barnløshed-fertilitetsbehandling-psykologhjælp-samtaler-onlinekonsultationer
psykolog-århus-barnløshed-fertilititsbehandling-infertilitet-psykologhjælp

Måske genkender du/I noget af dette:

 

 • Du er meget følelsesmæssigt påvirket af endnu ikke at være blevet gravid - og du har svært ved at håndtere følelserne på egen hånd.
 • Processen omkring barnløshed og evt. fertilitetsbehandling har gjort dig stresset og skubbet dig ud af balance.
 • Du føler dig ensom i processen – enten som enlig i fertilitetsbehandling eller selvom du er en del af et par.
 • Du er som enlig i proces med assisteret befrugtning (eller overvejer at gå den vej), og kæmper med tanker og følelser omkring at stå alene med det.
 • Du føler dig utilstrækkelig, fordi at du ikke har opnået graviditet – eller ikke har formået at gøre din partner gravid.
 • Du har svært ved at dele dine tanker og følelser omkring processen med andre.
 • Det bliver sværere for dig at omgås venner og familie, som har fået opfyldt drømmen om børn – og at glæde dig på deres vegne, når det sker.
 • Du/I står overfor nogle svære beslutninger i processen, fx omkring at skulle anvende donorsæd eller donoræg, og har brug for afklaring omkring implikationerne heraf.
 • I har været i behandling i lang tid, og I er måske i tvivl eller ikke enige om hvor meget længere, I skal (eller kan) fortsætte.
 • I reagerer som par forskelligt på smerten og processen, og det skubber jer fra hinanden.
 • I har svært ved at finde plads og overskud til stadig at dyrke parforholdet og hinanden.
 • Du/I er kommet til erkendelsen af, at drømmen om et barn måske ikke bliver opfyldt, og skal til at finde ud af hvordan livet så skal se ud og skabe mening.

Sådan kan jeg hjælpe

 

Jeg har særlig ekspertise i psykiske udfordringer relateret til ufrivillig barnløshed. Som psykolog kan jeg hjælpe dig med at få bearbejdet de svære tanker og følelser, du går med i din proces, samt bistå dig i afklaringen omkring vigtige beslutninger i processen. Jeg kan desuden hjælpe dig hen imod at genoprette både din ressourcebalance og din kontakt til din krop, og derigennem skabe mere ro. Og jeg kan være sammen med dig lige dér, hvor du er, i både proces, sorg og smerte.

Derudover kan jeg på baggrund af min viden og erfaring på området bidrage med en guidning i forhold til relevante aspekter ved din situation, du måske (på kort eller lang sigt) kan have gavn af at forholde dig til, og som du måske endnu ikke selv helt har kunnet gennemskue, overskue eller erkende. Det kan fx være følelsesmæssige og moralske aspekter af at forsøge at få et donorbarn, hvordan man overleverer et kommende barn historien om dets tilblivelse, hvordan man forholder sig til omverdenen med det, man står i, eller andet.

 

Kommer I som par, kan jeg hjælpe jer med at åbent at få talt om de tanker og følelser, I hver især går med. Jeg kan desuden bistå jer i at fastholde eller genfinde kontakten til hinanden, sådan at I kan stå stærkere sammen i den fælles udfordring.


Nyere forskning peger på, at psykologsamtaler ved ufrivillig barnløshed kan være hjælpsomt både i forhold til psykisk mistrivsel i processen, håndteringen af problematikken og som medvirkende faktor til en forbedret chance for at opnå graviditet. 


Jeg tilbyder forløb omkring ufrivillig barnløshed både fra min klinik i Aarhus C og via onlinekonsultation. Du kan læse mere om forløb via onlinekonsultation her.


Du er altid velkommen til at kontakte mig uforpligtende for at høre hvordan jeg evt. vil kunne hjælpe med lige præcis din problemstilling.Samarbejde med Patientforeningen Fertilitet og Tab


Jeg har indgået et samarbejde med Patientforeningen Fertilitet og Tab, som gør et godt stykke arbejde i at støtte, informere og vejlede individer og par, som er udfordret af fertilitetsproblemer, ufrivillig barnløshed og tab.

Du kan læse mere om foreningen her

  Tilbage til forsiden.

  unsplash