PERSONLIG UDVIKLING

Psykologforløb med fokus på selvindsigt og positiv selvudvikling hos psykolog i Aarhus

Psykologsamtaler er ikke begrænset til at omhandle behandling af psykisk sygdom eller anden psykisk lidelse. Som psykolog beskæftiger jeg mig med psykologi, og det er naturligvis et meget bredere felt, som forholder sig til os som hele mennesker. Dermed omfatter det fx også mange aspekter indenfor områder som psykisk trivsel og sundhed, livsglæde, sociale relationer, oplevelse af mening, eksistentielle spørgsmål, vores forhold til os selv og meget mere. Det er derfor også helt legalt at beskæftige sig med sin egen psykologi fra et udgangspunkt, der baserer sig på et ønske om øget selvforståelse og personlig udvikling.

Det kan man bruge psykologsamtaler til.Eksempler på temaer indenfor personlig udvikling


 • Optimering af livsglæde og livskvalitet
 • At finde frem til, og dyrke, det, der gør livet meningsfuldt
 • Personlige værdier og hvordan man får sin livsførelse til at stemme mere overens med dem (fremfor andres)
 • Personlige styrker og hvordan man får dem mere i spil
 • Selvværd og forholdet til én selv
 • Reaktionsmønstre (fx i venskaber, familie, kærlighedsforhold, arbejdsforhold m.m.) og hvordan de påvirker vores relationer og vores trivsel
 • Tilknytningsmønstre og hvilken betydning de har for vores kærlighedsliv, venskaber m.m.
 • Sundere relationer
 • Bedre forståelse og håndtering af tanker og følelser
 • Den gode ressourcebalance i hverdagen
 • Eksistentielle spørgsmål og tanker om fx liv, død, mening m.m.
Personlig udvikling selvindsigt psykolog aarhus

Sådan kan jeg hjælpe


Jeg har i mit arbejdsliv igennem mange år beskæftiget mig meget med og undervist indenfor det, man kalder positiv psykologi. Positiv psykologi omhandler det, der gør, at mennesket har det godt og klarer sig godt. Man breder således psykologien ud til ikke kun at beskæftige sig med psykisk lidelse og sygdom til også at rette sig imod psykisk sundhed, trivsel, positiv udvikling og gode relationer. Jeg har en solid viden indenfor dette område, som jeg oplever en stor fordel i at kunne kombinere med øvrige redskaber og tilgange indenfor psykoterapien, herunder kognitiv adfærdsterapi, ACT, psykodynamisk terapi, mindfulness, eksistentialistisk terapi m.m.

 

De konkrete redskaber og fokuspunkter, vi finder frem til dit forløb, afhænger af dig og dit behov.

 

Vi tager desuden altid vores udgangspunkt i dig og dér, hvor du er i din proces. Måske ved du præcis, hvad du ønsker at dykke ned i eller tilegne dig redskaber til. Måske er det mere diffust til at begynde med. Uanset hvor du er når vi starter, vil vi sammen arbejde i retning af, at du opnår en bedre selvforståelse og tilegner dig konkrete redskaber, du kan bruge i din personlige udvikling.


Jeg tilbyder forløb omkring personlig udvikling både fra min praksis i Aarhus C og via onlinekonsultation. Du kan læse mere om forløb via onlinekonsultation her.


Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig.Tilbage til forsiden.