SORG

Hjælp til håndtering af sorg hos erfaren psykolog i Aarhus

Hvad er sorg?

 

Sorg er en naturlig følelsesmæssig tilstand, når vi har mistet. Sorgen er smertefuld, belastende og kan i en periode opleves som lammende og altoverskyggende, men også nødvendig – den er en afspejling af vores forhold til den eller det, vi har mistet, og vi kan hverken springe over eller flygte fra den. Vi skal igennem den proces det er at bearbejde, mestre og integrere den i os på en sund måde. Når det lykkes, vil man opleve, at smerten mildnes gradvist og at sorgen går fra at være altoverskyggende til at blive en mere integreret del af det videre liv.

Hvornår er det relevant at tale med en psykolog om sin sorg?

 

Naturlig sorg er i sig selv selvfølgelig ikke behandlingskrævende. Heldigvis formår mange at gennemgå den naturlige bearbejdningsproces på egen hånd og/eller med støtte fra sociale relationer. Og tid.


Det gælder dog desværre ikke for alle. Nogle oplever at mangle nødvendige psykiske, følelsesmæssige eller sociale ressourcer til at håndtere og bearbejde sorgen. Det kan fx omhandle evner til at være i kontakt med eller tale om sine tanker og følelser, eller at mangle et sted, hvor det føles naturligt at gøre det. Nogle føler sig meget ensomme i deres sorg, og har af forskellige grunde svært ved at involvere andre i den. Man kan også bare opleve, at sorgen er så lammende, at man har svært ved at gennemskue vejen til at komme videre i livet med den. Sorgen er på den måde meget  kompleks og hvordan vi oplever mødet med den er meget individuelt. Støttende samtaler med en psykolog kan i mange af disse tilfælde være en god hjælp til at finde vejen og holde balancen i processen med at håndtere og integrere sorgen i det videre liv.


For nogle sker der desværre også det, at sorgen over tid udvikler sig til en mere fastlåst følelsesmæssig tilstand med længerevarende symptomer på fx depression, stress og angst. Dette betegner man i dag som ”kompliceret sorglidelse”. Her kan der være behov for mere regulær behandling af de opståede symptomer ved siden af selve sorghåndteringen.

Psykolog-århus-sorg-sorghåndtering-samtaleterapi

Sådan kan jeg hjælpe

 

Mit fokus i vores forløb vil først og fremmest tage udgangspunkt i hvor du er i din proces, når vi starter. For nogle det i begyndelsen handle mest om at finde fodfæste og håndtere reaktionerne på tabet. Andre er længere i processen, når vi mødes. Uanset hvor vi starter, vil vores retning være gradvist at hjælpe dig med dels at bearbejde dine tanker og følelser relateret til din sorg, dels at få sorgen integreret som en naturlig del i dit øvrige og videre liv. Begge dele er nødvendigt for at du gradvist kan komme videre på en sund måde. Ikke videre fra sorgen, men videre med den.


Hvad vi i processen helt konkret skal have fat i, afhænger af din konkrete situation, dit tab og dets betydning for dit liv, dit behov, dine ressourcer, og dine udfordringer. Det kan spænde imellem alt fra hjælp til mestring af den nye hverdag, bearbejdning af komplicerede følelser i relationen til en mistet person, håndtering af savnet eller drømmen om noget, der aldrig blev, fortsættelsen af det følelsesmæssige bånd til en mistet person, drøftelser af mere overordnede tanker om død og måske også dødsangst, eller noget helt andet. Eller måske har du bare brug for én at snakke med – som virkelig lytter, som kan rumme din smerte, og som du ikke selv behøver at tage følelsesmæssige hensyn til samtidigt.


Jeg tilbyder forløb omkring sorg og tab både fra min praksis i Aarhus C og via onlinekonsultation.

Du kan læse mere om forløb via onlinekonsultation her.

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om hvordan jeg kan hjælpe dig i din konkrete situation.

Tilbage til forsiden.

unsplash