SORG

Hjælp til håndtering af sorg hos erfaren psykolog i Aarhus

Hvad er sorg?

 

Sorg er en naturlig følelsesmæssig tilstand, når vi har mistet. Sorgen en er smertefuld, belastende og kan i en periode opleves som lammende og altoverskyggende, men også nødvendig – vi kan hverken springe over eller flygte fra den. Vi skal igennem den, og den skal bearbejdes på en sund måde. Når det lykkes, vil man opleve, at smerten mildnes gradvist, som man gennemgår forskellige følelsesmæssige stadier af den. Man vil opleve, at sorgen går fra at være altoverskyggende til at blive en mere integreret del af det videre liv.

Hvornår er det relevant at tale med en psykolog om sin sorg?

 

Naturlig sorg er i sig selv selvfølgelig ikke behandlingskrævende. Heldigvis formår mange at gennemgå den naturlige bearbejdningsproces på egen hånd og/eller med støtte fra sociale relationer. Og tid.


Det gælder dog desværre ikke for alle. Nogle oplever at mangle nødvendige psykiske, følelsesmæssige eller sociale ressourcer til at komme rigtigt igennem processen. Det kan fx omhandle evner til at være i kontakt med eller tale om sine tanker og følelser, eller at mangle et sted, hvor det føles naturligt at gøre det.

For nogle sker der desværre også det, at sorgen over tid udvikler sig til en mere fastlåst følelsesmæssig tilstand med længerevarende symptomer på fx depression, stress og angst. Dette betegner man som ”kompliceret sorglidelse”.

psykolog-århus-sorg-sorgbehandling

Sådan kan jeg hjælpe

 

Mit fokus i vores forløb vil overordnet omhandle at hjælpe dig med dels at bearbejde dine tanker og følelser relateret til din sorg, dels at få sorgen integreret som en naturlig del i dit øvrige liv. Begge dele er nødvendigt for at du gradvist kan komme videre på en sund måde.

Hvad vi i denne proces helt konkret skal have fat i, afhænger af din konkrete situation, dit behov, dine ressourcer, dine udfordringer og hvor du er i din sorgproces. Det kan spænde imellem alt fra hjælp til mestring af den nye hverdag, bearbejdning af komplicerede følelser i relationen til den mistede, håndtering af savnet, drøftelser af mere overordnede tanker om død og måske også dødsangst, eller noget helt andet. Eller måske har du bare brug for én at snakke med – som virkelig lytter, som kan rumme din smerte, og som du ikke selv behøver at tage følelsesmæssige hensyn til samtidigt.

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om hvordan jeg kan hjælpe dig i din konkrete situation.
 Tilbage til forsiden.